Alle katteinteresserte kan bli medlemmer i Trønderkatten

Hovedmedlem kr. 450,- (pris. pr. år)
Familiemedlem kr. 150,- (samme adresse som hovedmedlemmet)

Medlemsskapet blir registrert når registreringsskjema er mottatt av klubbens sekretær, og kontigenten er innbetalt.
Kontonummer/info oversendes fra klubbens sekretær etter at innmeldingsskjema er mottatt, dersom man ikke ønsker å betale direkte via Vipps

Dette får du som medlem:

- Medlemsmøter m/sosialt samvær og ulike temaer.
(Aktiviteter finner du på klubbens arrangement oversikt)

- Tre stk. medlemsblad KATTSPEILET pr. år.

- Fire stk. Aristokatt pr. år (bladet utgitt av vårt norske forbund)

Alla katteinteresserte er hjertelig velkommen i klubben vår!

Du kan velge å melde deg inn via dette skjemaet

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

Ved innmelding i Trønderkatten bekrefter jeg/ vi at evt. tidligere medlemskap i annen klubb er avsluttet og oppgjort.

Betaling kan skje med bankkort, Vipps (Vipps nummer 24367 eller søk etter Trønderkatten), Visa, Mastercard eller PayPal, og du trenger ikke Paypal konto for å betale. For å betale for hovedmedlem med Paypal, klikk HER, eller for familemedlem HER.

Dersom du betaler for flere medlemmer må du i kommentarfeltet skrive navn på medlem(mer) det betales for. (pga. begrensninger i PayPal er det èn lenke for hovedmedlem og én for familiemedlem).

Medlemskontigent kan også overføres til konto 1503.17.38935

Kattespeilet nr. 3-2016 sendt til alle medlemmer i desember 2016

Medlemsbladet Kattspeilet Alle medlemmer mottar Kattspeilet

.

Aristokatt Gis ut av NRR til alle medlemmer.