Utstilling

Tr√łnderkattens utstilling i 2020 er avlyst pga COVID - 19. 

Påmelding via MyCats: Her  

Husk at man må melde på for hver dag om man skal delta begge dager :)

Utstillere utenfor NRR/utenlandske utstillere:

NRR har nå åpnet for digital påmelding til utstillinger Norge. De som ønsker å stille ut må ha en bruker i Min Katt i NRR, og melder på utstilling via Min Katt. Alle som allerede er registrert i NRRs stambok, enten som eiere av en katt fra NRR, som har solgt en katt til Norge, eller som har stilt ut i Norge i 2017 og/eller 2018 skal ikke opprette ny bruker, men be om å få tilsendt brukernavn og passord på den brukeren som allerede er registrert. Henvendelsen sendes til NRR, epost showentry@nrr.no.

Bruker lages fra innloggingssiden til Min Katt: https://katt.nrr.no/kirjaudu.aspx

Brukerveiledning er laget av Suomen Kissaliitto og finnes her: http://omakissatuki.kissaliitto.fi/…/cat…/ei-jasenen-ohjeet/

Exhibitors outside NRR / Foreign exhibitors:

 

NRR has now opened for digital enrollment to exhibitions in Norway. Those who want to exhibit must register as a user in Min Katt in NRR, and enter the exhibiton via Min Katt. Anyone already registered in NRR's pedigree, either as owners of a cat from NRR, who has sold a cat to Norway or who has exhibited in Norway in 2017 and / or 2018 shall not create a new user but ask to have sent username and password to the user already registered. The request should be sent to NRR, email showentry@nrr.no.

 

User is made from the login page of Min Katt: https://katt.nrr.no/kirjaudu.aspx

 

User's Guide is made by Suomen Kissaliitto and can be found here: http://omakissatuki.kissaliitto.fi/.../cat.../ei-jasenen-ohjeet/